top of page

Manželská setkání 2024
 

Milí zájemci o účast na letním kurzu Manželských setkání (dále MS nebo „Manželáky“),

moc nás těší, že uvažujete o naší akci. Takzvaný letní kurz je osmidenní program (sestávající z přednášek a setkání v skupinkách), o kterém účastníci každoročně vypovídají, že je oslovil otevřeností, atmosférou přijetí, schopností představovat i nelehká témata s osvobozujícím humorem a tím, že místo pouček z knih obohacuje osobními zkušenostmi. Předpokládáme, že i vy jste se o Manželská setkání začali zajímat na základě doporučení přátel…

Termín tzv. „pražského“ kurzu YMCA Familia: pátek 9. srpna (večer) – sobota 17. srpna 2024 (oběd)

Místo konání: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Pro koho je kurz určen?

Program je podnětný pro všechny, kteří chtějí pracovat na svém vzájemném vztahu. Má přinést nové impulzy, sloužit k prohloubení či obnovení vztahu. Kurz MS má dlouholetou tradici, která vychází z mezinárodních aktivit Whole Marriage Ministries (původně z Finska). Vychází z křesťanského prostředí, ale rozhodně se nejedná o nějakou náboženskou akcí – řešíme vztahy, nikoliv náboženství. Nicméně je obvyklé, že většinu účastníků tvoří křesťané různých denominací nebo sympatizanti.

Podepsanou přihlášku zašlete co nejdříve, obvykle míváme velký převis poptávky, ale budeme se snažit kurz připravit pro co největší počet účastníků – záleží samozřejmě na tom, kolik rodin pojede i s dětmi a na dalších faktorech. Po přihlášení Vám pošleme potvrzující mail.
 

Každý blok tvoří přednáška a diskuze ve skupince. Kurz je koncipován jako celek, s jasnými návaznostmi – proto není možné absolvovat jenom část, nebo kurz zkracovat…

Obsahem přednášek jsou tato témata: Křesťanské manželství a krize, Priority, Zdravé sebevědomí, Odpuštění, Odlišnosti mužů a žen, Základy komunikace, Vzájemné porozumění, Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Sexualita a Pozornosti. Přednášející manželské páry v nich nenabízejí jen teorii, ale hlavně svědectví z vlastního života. Následným sdílením ve skupinkách provázejí zkušené manželské páry, které ale nejsou lektory, sami řeší své manželství a pouze moderují společné zamýšlení nad jednotlivými tématy.

Během celého týdne je naší snahou využít maximálně prostor kurzu – jak pro sdílení, tak pro soukromí a rekreaci – aby spolu partneři mohli strávit vzácný čas.

  • Pokud řešíte závažnou manželskou krizi (např. jste v rozvodovém řízení), zvažte, zda by nebylo lepší napřed vyhledat péči odborníků.

  • Pokud jste v současnosti (či nedávné minulosti) v odborné péči psychologa případně psychiatra, není to jistě překážkou účasti, ale je nutné konzultovat účast s daným odborníkem a s organizátory
     

CENÍK MS 2024

Dospělý:   8.750,-   (= pár: 17.500,-)  
Rozdělení dětí podle věku, objednané stravy či lůžka a rozdělení pečovatelů (individuální nebo 
skupinkový):    
A:
13-18 let = narození mezi 10.8.2006 - 9.8.2011 (vždy plná strava, lůžko): 6.800,-    
B:
3-13 let = narození mezi 10.8.2011 - 9.8.2021 (plná strava, lůžko, skupinka):  6.800,-    
C:
3-12 let = narození mezi 10.8.2011 - 9.8.2021 (poloviční strava, lůžko, skupinka): 6.200,-    
D:
do 3 let = narození mezi 9.8.2021 - 9.2.2023 (poloviční strava, lůžko): 6.000,-     
E:
do 3 let = narození mezi 9.8.2021 - 9.2.2023 (pol. strava, bez nároku na lůžko): 4.900,-     
F:
kojenec narozený 9.2.2023 a poté (bez lůžka a stravy):  3.500,- 

Pokud by i tak byl nedostatek financí hlavním důvodem Vaší neúčasti na kurzu Manželských setkání, obraťte se na nás, uděláme vše pro to, abyste se kurzu mohli zúčastnit. Zatím se vždy podařilo najít řešení.

Při jakýchkoli problémech či nejasnostech nás, prosím, kontaktujte. Rádi vám zodpovíme Vaše dotazy a poskytneme bližší informace. Můžete se na nás obracet telefonicky, e-mailem nebo písemně na níže uvedené adresy.

bottom of page