top of page

Odborníci na kurzu

Letního kurzu se účastní i odborníci, kteří pomáhají párům i jednotlivcům s různými záležitostmi. Na podzimní a jarní obnově pak mají odborníci přednášku nebo program na vybrané téma týkající se prohloubení vztahů mezi partnery, vztahů mezi rodiči a dětmi apod.

Odborníci, kteří s námi spolupracují: MUDr. Mgr. et Mgr. Ludmila Bartůšková, PhD., Ing. Mgr. Zdeňka Hegrlíková, PhDr. Ing. Bc. Ingrid Hanušová, Ph.D., PaeDr. Michael Chytrý, Mgr. Martin Galbavý, ThLic. Mgr. Petr Glogar aj.

O manželácích

Manželská setkání jsou vedena jako laická aktivita.

Program kurzu je připraven podle finského modelu YMCA Whole Marriage Ministries, který inspiroval podobné aktivity v mnoha evropských státech a nejen v Evropě. V ČR působí od konce 80. let, náš tým pořádá kurzy od roku 1997. Program Manželských setkání je věnován tématům jako hledání zdravého sebevědomí, uspořádání priorit a životních hodnot, role odpuštění v každém partnerském vztahu, odstranění chyb v komunikaci, vzájemné sdělování klíčových potřeb partnerů, sexualita a další.

 

Přednášejícími na vybraná témata jsou manželské páry, které neprezentují jen teorii, ale otevřeně ji dokumentují svým vlastním životním příběhem. Po celou dobu akce je ovšem k dispozici i tým zkušených odborníků: psycholog, psychiatr – rodinný terapeut, lékař a kněží s bohatými zkušenostmi v oblasti partnerských vztahů. Tým je připraven nabídnout pomoc nejen na místě, ale i doporučit následné kroky, případně nabídnout kontakty na další odborníky.

 

Přednášky ze širokého okruhu témat vzájemných vztahů muže a ženy jsou doplněny skupinovou prací. Účastníci se scházejí ve skupinkách tvořených 3 – 4 páry, kde se společně zamýšlejí nad tématy přednášek a vzájemně se obohacují o zkušenosti.

Pro zájemce funguje i nabídka duchovního programu s úzkou souvislostí s obnovou partnerských vztahů. Zahrnuje přednášky, společné modlitby, bohoslužby i příležitost k osobním rozhovorům s kněžími.

V průběhu týdne funguje i nabídka přidružených sportovních a kulturních aktivit – společné muzicírování, knihokoutek, volejbalový a fotbalový turnaj a další.

Děti, pro které nelze zajistit jiné hlídání, je možné vzít s sebou. Program a péči o děti zajišťují pečovatelé, jejichž aktivitě je věnován samostatný oddíl. 

Manželské páry na letním kurzu
Sraz účastníků letního kurzu
bottom of page